Under utvikling

Moss kommune

Næringstomt på Kambo

Prosjektfakta

  • Status: Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager
  • Matrikkel: 3/3081, Moss kommune
  • Adresse: Wankels Vei 8, 1539 Moss Kommune
  • Areal: 2500 m²
  • Formål: Næring / Handel
  • Leietakere: Ta kontakt ved interesse
  • Estimert ferdigstillelse: Ikke avklart

Kambo Næringstomt – Leietakere søkes

Tomten ligger rett ved Kambo togstasjon og bussholdeplass, i et område som er prioritert for mer effektiv arealutnyttelse og boligfortetting i vekstkommunen Moss. Tomten har god eksponering mot Osloveien med felles adkomst til Kiwi og innkjøring til boligfelt hvor det er bygget om lag 400 boliger.

Tomten er på 2,5 mål og er egnet til handel, kontor, logistikk og lager. 

Fazenda kan tilby skreddersydde løsninger som aktuelle leietakere. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Otto K. Blix Hulbak

Partner – myndighetskontakt.

otto@fazenda.no
+47 93 03 11 02

Les mer om Otto
Otto har vært i Fazenda siden 2014. Han har bakgrunn fra DTZ Realkapital (nå Cushman & Wakefield Realkapital) hvor han var i syv år. Her arbeidet han med rådgivning i utviklingsprosjekter for selskap som ExxonMobil, Rolls Royce Marine, Umoe AS og Hafslund ASA. I Fazenda leder han utviklingsavdelingen, og arbeider særlig med tomteerverv, reguleringssaker og annen myndighetskontakt.

Arne Bertelsen

Prosjektleder Utbygging

arne@fazenda.no
+47 41 43 10 03

Les mer om Arne
Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

Petter Jacobsen

Akkvisisjon og utleie

petter@fazenda.no
+47 40 55 18 88

Les mer om Petter
Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it – og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

Ta gjerne kontakt dersom du har en eiendom eller tomt med utviklingspotensiale

Kontakt oss