Kommende

Bodø kommune

Mørkved Handelspark

Prosjektfakta

  • Status: Kommende
  • Matrikkel: 42/ 13 og 21 Bodø Kommune
  • Adresse: Sætlandshaugen, Bodø Kommune
  • Areal: 12500 BTA
  • Formål: Handelsbygg
  • Leietakere: Tesla, Coop Nordland SA, Thansen, Norgesgruppen
  • Estimert ferdigstillelse: 2 kvartal 2024

Mørkved Handelspark – under bygging

Mørkved Handelspark på Mørkved i Bodø Kommunen, skal bli en topp moderne handelspark på 12 500 m² fordelt på 3 handelsbygg.

I forbindelse med utbyggingen er det etablert ny rundkjøring fra FV80 direkte adgang til handelspunktet

Handelsparken etableres med bærekraftige og energi effektive løsninger. Bruk av solcelle og varmegjenvinning skal bidra til reduserte utslipp.

Fazenda leder prosessen fra tomtesøk til ferdig bygg, herunder regulering, leiekontrakt, entreprisekontrakter, finansiering mv. 

Prosjektet ferdigstilles våren 2024.

Kontakt oss

Kontakt oss

Otto K. Blix Hulbak

Partner – myndighetskontakt.

otto@fazenda.no
+47 93 03 11 02

Les mer om Otto
Otto har vært i Fazenda siden 2014. Han har bakgrunn fra DTZ Realkapital (nå Cushman & Wakefield Realkapital) hvor han var i syv år. Her arbeidet han med rådgivning i utviklingsprosjekter for selskap som ExxonMobil, Rolls Royce Marine, Umoe AS og Hafslund ASA. I Fazenda leder han utviklingsavdelingen, og arbeider særlig med tomteerverv, reguleringssaker og annen myndighetskontakt.

Arne Bertelsen

Prosjektleder Utbygging

arne@fazenda.no
+47 41 43 10 03

Les mer om Arne
Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

Petter Jacobsen

Akkvisisjon og utleie

petter@fazenda.no
+47 40 55 18 88

Les mer om Petter
Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it – og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

Ta gjerne kontakt dersom du har en eiendom eller tomt med utviklingspotensiale

Kontakt oss