Skip to main content

Om Fazenda Securities

Et eiendomsfokusert verdipapirforetak

Hovedfokus på eiendomssektoren

Fazenda Securities har siden oppstart i 2004 tilrettelagt prosjekter med en transaksjonsverdi på flere titalls milliarder NOK. Prosjektene har gitt investor god avkastning på investert kapital. Vi arbeider med private investorer, så vel som institusjoner og eiendomsselskaper. En typisk sammensetning av investorer i et prosjekt består av én til fire investorer.

Kontakt oss

Våre hovedområder

01.

Prosjektfinansiering

for kontantstrøms- og utviklingsprosjekter

02.

Finansiell rådgivning

Strukturering av selskaper og finasiering

03.

Salg

av eiendomsselskaper

04.

Verdivurdering

Verdivurdering og verdiutvikling

05.

Rådgivning

Oppkjøps- og salgsrådgivning

Vår investerings-filosofi

Investeringsfilosofien til Fazenda er verdibasert. Pris som betales for en investering er viktigste bestemmende faktor for fremtidig avkastning. Forståelse av risiko er sentralt. Lave forvaltnings-kostnader er en viktig faktor for å maksimere den langsiktige avkastningen.

Fazenda er en uavhengig aktør. Vi er kritiske og bruker mye ressurser på å finne frem til gode investeringsmuligheter. Vår omfattende erfaringsbakgrunn gjør at vi vet hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Investeringsforslag til våre kunder er utelukkende basert på hva vi mener er fornuftig utfra våre syn på markedet nå og forventet utvikling.

Vi samarbeider med kunder som deler vårt syn på investeringsfilosofi. Forståelse av kundens situasjon, preferanser og planer er avgjørende. I samarbeidet skal Fazenda vise vei og gi inspirasjon.

Tryggere med Fazenda på laget

01.

Tidspunkt

Timer investerings- og realisasjons-tidspunkter.

02.

Kunnskap

Har forståelse og innsikt i risiko og avkastnings-potensial i sin investerings-portefølje.

03.

Muligheter

Finner aktiva som har potensiale for verdistigning gjennom prisøkning, utvikling eller reutleie.

Bærekraft og finansnæring

Finansnæringen har en viktig rolle i å redusere bærekraftsrisiko ved å ta hensyn til bærekraftsfaktorer som miljøspørsmål, sosiale spørsmål, personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon.

Selskapet har vurdert hvordan man best kan ta hensyn til disse bærekraftsmålene i to relasjoner, (i) ift selskapets alminnelige drift og (ii) spørsmålet om man skal ta hensyn til nærmere definerte bærekraftsmål i forbindelse med selskapets rådgivningsvirksomhet.

Vi ser mulighetene og tar de i bruk for å skape resultater