BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

FAZENDA SECURITIES

Verdipapirforetak med hovedfokus på eiendomssektoren

Fazenda Securities AS har siden oppstart i 2004 tilrettelagt og solgt prosjekter med en total transaksjonsverdi på flere titall milliarder NOK. Avkastning på egenkapitalen for tilrettelagte prosjekter har vært svært høy i snitt.

Selskapet jobber i hovedsak med private investorer, institusjonelle investorer og eiendomsselskaper. En typisk investorsammensetning i et prosjekt er 1-4 investorer.

VÅRE HOVEDOMRÅDER

PROSJEKT-FINANSIERING

for kontantstrøms- og utviklingsprosjekter

FINANSIELL RÅDGIVNING

Strukturering av selskaper og finasiering

SALG

av
eiendomsselskaper

VERDIVURDERING

og
verdiutvikling

RÅDGIVNING

oppkjøpsrådgivning

INVESTERINGSFILOSOFI

Vi tror på innsikt i hvordan verdier skapes, langsiktig tenkning og sunn fornuft.

Investeringsfilosofien til Fazenda er verdibasert. Pris som betales for en investering er viktigste bestemmende faktor for fremtidig avkastning. Forståelse av risiko er sentralt. Lave forvaltningskostnader er en viktig faktor for å maksimere den langsiktige avkastningen.

Fazenda er en uavhengig aktør. Vi er kritiske og bruker mye ressurser på å finne frem til gode investeringsmuligheter. Vår omfattende erfaringsbakgrunn gjør at vi vet hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Investeringsforslag til våre kunder er utelukkende basert på hva vi mener er fornuftig utfra våre syn på markedet nå og forventet utvikling.

Vi samarbeider med kunder som deler vårt syn på investeringsfilosofi. Forståelse av kundens situasjon, preferanser og planer er avgjørende. I samarbeidet skal Fazenda vise vei og gi inspirasjon.

TRYGGERE MED FAZENDA PÅ LAGET

TIDSPUNKT

Timer investerings- og realisasjonstidspunkter.

KUNNSKAP

Har forståelse og innsikt i risiko og avkastnings-potensial i sin investeringsportefølje.

MULIGHETER

Finner aktiva som har potensiale for verdistigning gjennom prisøkning, utvikling eller reutleie.

FAZENDA SECURITIES

Våre erfarne rådgivere bidrar med kunnskap, er grundige og mulighetsorienterte.