BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

OM OSS

Eiendomsutvikling handler om å se muligheter og ha evnen til å gjennomføre dem.

Fazenda Utvikling AS finner gode eiendommer og utvikler dem. Fazenda søker også ubebygde tomter eller eiendommer med konverteringspotensiale. Vigjennomfører nødvendig regulering, finansiering og utbygging. Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte med lang erfaring innen boligutvikling og sørger for vellykkede prosjekter med økonomisk bærekraft.

FAZENDA utvikling ønsker alltid å komme i kontakt med personer som har eller kjenner til eiendommer med utviklingspotensiale
TA KONTAKT

FINNER PROSJEKTENE

En av fordelene med å ha ansatte med erfaring og ulik spisskompetanse, er at vi finner prosjektene på et tidlig stadium. Vi ser et potensial der andre kanskje bare ser en åker eller noen gamle bygninger. Har du et område og/eller en idé, vil Fazenda raskt se hva det kan bli til, beregne finansieringsbehov, utarbeide prosjektplan og anslå når det kan stå ferdig.

OMREGULERING

Ivaretar alt det praktiske

Vi har gode erfaringer med å samarbeide med kommunens administrasjonssjef, rådmannen, og den politiske ledelsen. Det betyr at vi verdsetter åpenhet og god dialog, ikke minst fordi ethvert nytt nærings- eller boligområde vil gi ringvirkninger. Derfor søker vi å belyse alle sannsynlige effekter – fra de trafikale, via infrastruktur, til antallet lokale arbeidsplasser og forventet skatteinngang – når vi presenterer våre prosjekter. Vår erfaring er at godt forarbeid gir et solid og troverdig beslutningsgrunnlag som fører til raskere saksbehandling. Vi har stor respekt for kommuneledelsen, lytter til tilbakemeldinger og svarer raskt og konkret på spørsmål og/eller endringsønsker. Slik bidrar vi til å sikre gode prosesser og fremdrift.

 

FINANSIERER

Vi er fleksible når det kommer til eierskapsmodeller og finansieringsløsninger; vi kan ta fullt eieransvar, gå inn som hoved- eller deleier, eller også bidra til å rekruttere eksterne investorer. Ingen prosjekter er helt like, heller ikke når det kommer til finansiering, så vi finner en modell tilpasset ønsker og behov. Fazendas erfarne rådgivere jobber verdibasert og helt uten bindinger i forhold til banker, finansieringsforetak eller eiendomsinvestorer.

REKRUTTERER

Sikre leietakere

Vi har god erfaring med å gå i tidlig dialog med potensielle leietakere; det gir fremfor alt leietaker muligheten til å påvirke areal og utforming, samtidig som avtaler med gode leietakere bringer finansiell trygghet inn i prosjektet. Når vi har de første leietakerne på plass, tar vi kontakt – og innleder samtaler – med aktører som vil bidra til å komplettere handelsområdets totale tilbud og attraktivitet.

SALG / OVERLEVERING

Når det som en gang var et jorde eller noen falleferdige bygninger står ferdig og er fullt utleid, så er vi i Fazenda ferdige med vår del av jobben. Vi selger og overlever det nøkkelferdige prosjektet til profesjonelle aktører for drift og videreutvikling.

ERFARNE RÅDGIVERE

Verdibasert og uavhengig

Vi er en uavhengig rådgiver og partner innen områdene direkteinvesteringer, corporate finance og eiendomsutvikling. FAZENDA har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring, stort nettverk og integritet.
FAZENDA prosjekter under utvikling
Referanser

SAMARBEID MED OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Byggeprosjekter og lokalmiljø?

Vi har mange års erfaring i å samarbeide tett med kommuneadministrasjoner og lokalpolitikere. For at store prosjekter skal lykkes er det viktig å få disse med i en tidlig fase. Vi er kjent for å finne gode løsninger for alle parter.