Skip to main content

Om Fazenda

Vi kan eiendom- og næringsutvikling

Din foretrukkede samarbeidspartner

Vi er spesialister på regulering, finansiering, utbygging av bolig og næringseiendommer i hele Norge. Tidlig samarbeide med kommunal administrasjon og politikere er en av våre suksessformler og noe vi anser som vesentlig med tanke på et byggeprosjekts utvikling og innvirkning på lokalsamfunn.

Når vi kontraherer entreprenørene er vi opptatte soliditet og hvordan de skal løse oppgaven på en slik
måte at sluttbrukeren alltid blir fornøyd.

Kontakt oss

Boligutvikling

Det er krevende å utvikle boliger som får en beliggenhet, utforming og pris som treffer mulige kjøpere. Fazenda Utvikling har solid kompetanse og lang erfaring med utvikling av boligprosjekter. Vi bygger leiligheter i frittstående prosjekter og i kombinasjon med næringseiendommer.

Se prosjekter

Utvikling av næringseiendom

Vårt fokus er å forstå leietakeres behov. Basert på denne kunnskapen foretar vi tomtesøk, erverver tomter, omregulerer og bygger det leietakerne vil ha.

Sammen med leietaker kommer vi frem til en enighet om endelig utforming på bygget og et riktig leienivå. Deretter kontraherer vi entreprenør og leder prosjektet frem til ferdig bygg og overlevering til leietaker.

Vi har hovedfokus på både entreprenører og leietakere som er solide
og langsiktige. Et godt prosjekt har lange leieavtaler med solide leietakere. Eiendommen ligger sentralt i et lokalmiljø.

Et godt prosjekt innebærer både lange leieavtaler med pålitelige leietakere og at man opererer innenfor kriteriene for miljøvennlige og bærekraftige bygg.

Se prosjekter

Forretningsområder

01.

Tomtebesitter?

Er du grunneier av en tomt eller tomteområde med god beliggenhet med utviklingspotensial? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi arbeider utvikler sennende prosjekter i hele Norge.

02.

Regulering og tomteutvikling

Fazenda gjennomfører nødvendig regulering, finansiering og utbygging. Relasjonsbygging og gode samarbeidspartnere er avgjørende for å skape en positiv prosess som øker verdien i et eiendomsprosjekt.

03.

Offentlig forvaltning

Vi erkjenner at større byggeprosjekt får stor innvirkning på et lokalmijø. Tidlig samarbeid med kommunens administrasjon og politikere er viktig. Mange års erfaring og suksess i slikt samarbeid er derfor et av Fazenda Utviklings konkurransefortrinn.

04.

Leietakeren kommer først

Dine behov, ønsker og krav som leietager står alltid sentralt i planlegging, gjennomføring og sluttprodukt.

05.

Konseptualisering

Konseptualisering, arkitektur og brukervennlighet er avgjørende sukesessfaktorer for vellykkede bygg, både innen bolig og næringsutviklling.

06.

Utvikllingsprosess

Vi tar oss av planlegging, regulering, anbudsprosess, byggeledelse, utleie, salg og ferdigstillelse.

Vi ser mulighetene og tar de i bruk for å skape resultater