Verdibasert og uavhengig.

Vi er en uavhengig rådgiver og partner innen områdene direkteinvesteringer,
corporate finance og eiendomsutvikling

Fazenda-Gruppen

Fazenda-Gruppen er en uavhengig rådgiver og partner innen områdene direkteinvesteringer, oppkjøp og fusjoner, emisjoner og eiendomsutvikling. Vi har sterkt fokus på integritet, skreddersøm og gjennomføringsevne. Fazenda-Gruppen jobber i hovedsak med private investorer, institusjonelle investorer og eiendomsselskaper.

Fazenda Securities AS ble stiftet i 2004 av Gudmund Sørensen. Bakgrunnen for etableringen var å utfordre etablerte meglerhus innen tilrettelegging av næringseiendom, corporate finance og eiendomsutvikling

Fazendagruppen består av følgende operative selskaper:

Fazenda
Securities AS

Fazenda Securities AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester og driver med tilrettelegging og finansiell rådgiving.

Fazenda
Utvikling AS

Fazenda Utvikling AS leverer totalløsninger innen eiendomsutvikling og ledelse av utviklingsprosjekter. Fra regulering til bruk.

Fazenda har siden oppstart tilrettelagt eller solgt prosjekter med en total transaksjonsverdi på flere 10 talls milliarder NOK, og har levert svært høy avkastning til investorene over tid.

Vår misjon og filosofi har hele tiden vært den samme; å identifisere verdiskapnings muligHeter som ikke er åpenbare for markedet. Vi tror det er viktig at alle som investerer med oss deler vårt tankesett og forstår at de beste investeringer gjøres i aktiva som er verdt betraktelig mer enn de er priset til.

Vi jobber hardt for å være den mest imøtekommende og kompetente samarbeidspartner både i markedet for investeringsråd og ved forvaltning og utvikling av eiendom. Dette er meget viktig for oss fordi vi tror at verdiene skapes best i et godt samarbeidsklima mellom kompetansen, kapitalen og ideene. Vi skal vise vei og gi inspirasjon på veien mot god langsiktig verdiutvikling.

”Fazenda er med hele veien”

”Fazenda har levert mer enn 50% årlig avkastning på realisere prosjekter siste 10 år”

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI:

VERDIBASERT OG UAVHENGIG

FORRETNINGSOMRÅDER

Innsikt innen våre forretningsområder kommer fra omfattende individuell kompetanse og erfaring blant våre medarbeidere og partnere.