Skip to main content

Velkommen til Fazenda

Vi ser mulighetene og tar dem i bruk

Om Fazenda

Vi er spesialister på regulering, finansiering, utbygging og drift av bolig og næringseiendommer i hele Norge. Tidlig samarbeide med kommunal administrasjon og politikere er en av våre suksessformler og noe vi anser som vesentlig med tanke på et byggeprosjekts utvikling og innvirkning på lokalsamfunn.

Når vi kontraherer entreprenørene er vi opptatte soliditet og hvordan de skal løse oppgaven på en slik måte at sluttbrukeren alltid blir fornøyd.

Les mer

Våre prosjekter

Vi utvikler næringsprosjekter, bolig og fritidseiendommer i hele Norge.

Under utvikling
Harstad Kommune

Handelsutvikling i Harstad

Under utvikling
Gol Kommune

Handelsutvikling i Gol

Under utvikling
Lunner Kommune

Utviklingstomt på Roa

Under utvikling
Bodø Kommune

Mørkved Handelspark nord

Se alle våre prosjekter

Våre bygg etableres med bærekraftige og energieffektive løsninger