Under utvikling

Gol kommune

Handelsområde i Gol

Prosjektfakta

  • Status: Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager
  • Matrikkel: 10/366 Gol
  • Adresse: Hahaugveien 29, 3550 Gol
  • Areal: 8500 m²
  • Formål: Næring / Handel
  • Leietakere: Ta kontakt ved interesse
  • Estimert ferdigstillelse: Ikke avklart

Handelsområde i Gol – under utvikling

Fazenda utvikler et handelsområde i Gol. Gol er handelssenter for Hallingdalen, og er knutepunktet mellom øst og vest. Handelspunktet har svært god eksponering mot RV 7 som er gjennomfartsåren fra øst til vest. Området er godt etablert med handel og infrastruktur.

Tomten er på 21 mål, og det planlegges for 2 bygg på 8-9 000 m².  Byggene etableres med bærekraftige og energi effektive løsninger. Bruk av solcelle og varmegjenvinning skal bidra til reduserte utslipp. Fazenda kan tilby skreddersydde løsninger for leietakerne.

Kontakt oss

Kontakt oss

Otto K. Blix Hulbak

Partner – myndighetskontakt.

otto@fazenda.no
+47 93 03 11 02

Les mer om Otto
Otto har vært i Fazenda siden 2014. Han har bakgrunn fra DTZ Realkapital (nå Cushman & Wakefield Realkapital) hvor han var i syv år. Her arbeidet han med rådgivning i utviklingsprosjekter for selskap som ExxonMobil, Rolls Royce Marine, Umoe AS og Hafslund ASA. I Fazenda leder han utviklingsavdelingen, og arbeider særlig med tomteerverv, reguleringssaker og annen myndighetskontakt.

Arne Bertelsen

Prosjektleder Utbygging

arne@fazenda.no
+47 41 43 10 03

Les mer om Arne
Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

Petter Jacobsen

Akkvisisjon og utleie

petter@fazenda.no
+47 40 55 18 88

Les mer om Petter
Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it – og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

Ta gjerne kontakt dersom du har en eiendom eller tomt med utviklingspotensiale

Kontakt oss