BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

BODØ KOMMUNE

Handelspark Mørkved

STATUS:
Detaljregulering behandles Q1 2021
Detaljregulering behandles Q1 2021
Byggevare og dagligvare handel
15 000 m² BTA Handel
Estimert 2022
Mørkved i Bodø Kommune

På Mørkved i Bodø Kommune har Fazenda Utvikling regulert et handelsområde på 50 mål. Området har sentral plassering langs FV80 som er innfartsåre til Bodø. I forbindelse med utbyggingen etableres det rundkjøring på FV80 med direkte adgang til handelspunktet. 

Totalt kan det bygges 15 000 BTA plasskrevende handel, hvorav 7 700 BRA er utleid til OBS bygg og 1 500 BTA er utleid til Kiwi. 

Bodø kommune er regionalt handelssenter for Salten og har 52 000 innbyggere. I sekundærmarkedet fra omegn er det på 28 000 innbyggere.

For utleie har vi inntil 6000 BTA. 

Fazenda har høy oppmerksomhet på sluttbruker, tett samarbeid med leietaker, korte beslutningslinjer og høy gjennomføringsevne er blant det som kjennetegner Fazenda Utvikling. 

TA KONTAKT
Arne Bertelsen
PROSJEKTLEDER

Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

+47 41 43 10 03 arne@fazenda.no
Petter Jacobsen
PROSJEKTLEDER

Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it - og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

+47 40 55 18 88 petter@fazenda.no
Ønsker din bedrift nye lokaler på 1 500 m² - 3 000 m² ?
Ta kontakt