BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

MÅLSELV KOMMUNE

Handelspark Andslimoen

STATUS:
Under regulering
Konfidensielt
2 bygg a 1500 m²
15 000 m²
Estimert Q2 2022
Gnr 55 bnr 50, Bardufoss

Nå utvikler vi et område på 30 mål til handelspark på Andslimoen. Den aktuelle tomten er inkludert i en ny områdeplan som forventes å bli vedtatt i løpet av 2021. Handelspunktet har ideell plassering med sin gode eksponering mot E6. 

Innenfor 50 minutters kjøring vil senteret dekke cirka 30 000 innbyggere; cirka 5.000 tjenestegjørende ved Forsvarets nærliggende baser Bardufoss, Setermoen, Sørreisa og Øverbygd kommer i tillegg.  

I første byggetrinn bygges det en Kiwibutikk på 1500 BRA og Europris butikk på 1400 BRA. 

Det legges opp til byggherrestyrt entreprise.

TA KONTAKT
Arne Bertelsen
PROSJEKTLEDER

Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

+47 41 43 10 03 arne@fazenda.no
Petter Jacobsen
PROSJEKTLEDER

Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it - og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

+47 40 55 18 88 petter@fazenda.no
For utleie har vi inntil 6000 BTA.
Ta kontakt