BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

MELØY KOMMUNE

Engavågen Handel

STATUS:
Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager
Coop Nordland SA
Handelsbygg på et plan
1000 m² BTA Handel
Ferdigstilt Q4 2019
Engavågen i Meløy Kommune

Fazenda utvikling bygger et næringsbygg på Engavågen i MeløyKommune. Fazenda utvikler området i samarbeid med Coop Nordland SA hvor det er50/50 eierskap.

Ser du etter lokaler på Kambo? Vil vi høre fra deg.
Ta kontakt