BESØKSADRESSE / Grundingen 2 (Aker Brygge) E-POST / post@fazenda.no

FAZENDA UTVIKLING

Fazenda Utvikling AS finner gode eiendommer og utvikler dem. Vi gjennomfører nødvendig regulering, finansiering og utbygging. Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte med lang erfaring innen boligutvikling og sørger for vellykkede prosjekter med økonomisk bærekraft.

BODØ KOMMUNE

Handelspark Mørkved

På Mørkved i Bodø Kommune har Fazenda Utvikling regulert et handelsområde på 50 mål. Området har sentral plassering langs FV80 som er innfartsåre til Bodø. I forbindelse med utbyggingen etableres det rundkjøring på FV80 med direkte adgang til handelspunktet.  Totalt kan det bygges 15 000 BTA plasskrevende handel, hvorav 7 700 BRA er utleid til […]

STATUS:
Detaljregulering behandles Q1 2021
Detaljregulering behandles Q1 2021
Byggevare og dagligvare handel
15 000 m² BTA Handel
Estimert 2022
Mørkved i Bodø Kommune

MÅLSELV KOMMUNE

Handelspark Andslimoen

Nå utvikler vi et område på 30 mål til handelspark på Andslimoen. Den aktuelle tomten er inkludert i en ny områdeplan som forventes å bli vedtatt i løpet av 2021. Handelspunktet har ideell plassering med sin gode eksponering mot E6.  Innenfor 50 minutters kjøring vil senteret dekke cirka 30 000 innbyggere; cirka 5.000 tjenestegjørende ved […]

STATUS:
Under regulering
Konfidensielt
2 bygg a 1500 m²
15 000 m²
Estimert Q2 2022
Gnr 55 bnr 50, Bardufoss

MOSS KOMMUNE

Næringsbygg – Kambo

Tomten ligger rett ved Kambo togstasjon og bussholdeplass, et område som er prioritert for mer effektiv arealutnyttelse og boligfortetting i vekstkommunen Moss. Flott beliggenhet vegg i vegg med Kiwi og ved innkjøring til boligfelt hvor det er bygget om lag 400 boliger. Tomten er på 2,5 mål og er egnet til handel, kontor, logistikk og […]

STATUS:
Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager
Søkes etter leietaker
Handelsbygg, mulighet for inntil 3. etasje
2434 m²
Etter nærmere avtale
Wankels vei 8 i Moss Kommune