Under utvikling

Harstad kommune

Handelsområde i Harstad

Prosjektfakta

  • Status: Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager
  • Matrikkel: 57/52 Harstad
  • Adresse: Skoleveien 12, 9407 Harstad
  • Areal: 10 200 m²
  • Formål: Handelsbygg
  • Leietakere: Ta kontakt ved interesse
  • Estimert ferdigstillelse: Q1 2026

Handelsområde i Harstad – under utvikling

Fazenda i samarbeid med Hokland Eiendom, utvikler et handelsområde på den gamle verftstomten på Seljestad i Harstad. Harstad er handelssenter for region Hålogaland med Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Handelspunktet har god eksponering mot RV 83 som er gjennomfartsåren i Harstad by. Handelsparken blir liggende inntil etablert handelsområdet knyttet til Sjøkanten senter.

Tomten er på 20 mål, og det planlegges for 2-3 bygg på 10 000 m². Byggene etableres med bærekraftige og energi effektive løsninger. Bruk av solcelle, fjernvarme og varmegjenvinning skal bidra til reduserte utslipp. Fazenda kan tilby skreddersydde løsninger for leietakerne.

Kontakt oss

Kontakt oss

Otto K. Blix Hulbak

Partner – myndighetskontakt.

otto@fazenda.no
+47 93 03 11 02

Les mer om Otto
Otto har vært i Fazenda siden 2014. Han har bakgrunn fra DTZ Realkapital (nå Cushman & Wakefield Realkapital) hvor han var i syv år. Her arbeidet han med rådgivning i utviklingsprosjekter for selskap som ExxonMobil, Rolls Royce Marine, Umoe AS og Hafslund ASA. I Fazenda leder han utviklingsavdelingen, og arbeider særlig med tomteerverv, reguleringssaker og annen myndighetskontakt.

Arne Bertelsen

Prosjektleder Utbygging

arne@fazenda.no
+47 41 43 10 03

Les mer om Arne
Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

Petter Jacobsen

Akkvisisjon og utleie

petter@fazenda.no
+47 40 55 18 88

Les mer om Petter
Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it – og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

Ta gjerne kontakt dersom du har en eiendom eller tomt med utviklingspotensiale

Kontakt oss