Under utvikling

Målselv kommune

Andslimoen Handelspark trinn 2

Prosjektfakta

  • Status: Regulering ikke påbegynt
  • Matrikkel: 55/50, Målselv kommune
  • Adresse: Fagerlidal 430, 9325 Bardufoss
  • Areal: 16 500 m²
  • Formål: Næring / Handel
  • Leietakere: Leietaker avklaringer pågår
  • Ferdigstilt: Etter avtale med leietaker

Andslimoen Handelspark – under utvikling

Fazenda utvikler et handelsområde på Anslimoen i Målselv Kommune. I trinn 1 bygget vi for Kiwi og Europris. 

Handelspunktet svært god eksponering mot E6 som er gjennomfartsåren fra nord til sør. Innenfor 50 minutters kjøring vil senteret dekke cirka 30 000 innbyggere, samt ca. 5.000 tjenestegjørende ved Forsvarets nærliggende baser i Bardufoss, Setermoen, Sørreisa og Øverbygd.  

Tomten er på 1 mål, og det planlegges for 2-3 bygg på 4 500 m². 

Byggene etableres med bærekraftige og energi effektive løsninger. Bruk av solcelle og varmegjenvinning skal bidra til reduserte utslipp. Det planlegges også for etablering av Lyn lade park for elbiler 

Fazenda kan tilby skreddersydde løsninger for leietakerne

Kontakt oss

Kontakt oss

Otto K. Blix Hulbak

Partner – myndighetskontakt.

otto@fazenda.no
+47 93 03 11 02

Les mer om Otto
Otto har vært i Fazenda siden 2014. Han har bakgrunn fra DTZ Realkapital (nå Cushman & Wakefield Realkapital) hvor han var i syv år. Her arbeidet han med rådgivning i utviklingsprosjekter for selskap som ExxonMobil, Rolls Royce Marine, Umoe AS og Hafslund ASA. I Fazenda leder han utviklingsavdelingen, og arbeider særlig med tomteerverv, reguleringssaker og annen myndighetskontakt.

Arne Bertelsen

Prosjektleder Utbygging

arne@fazenda.no
+47 41 43 10 03

Les mer om Arne
Arne har vært i Fazenda siden 2017. Han har tidligere arbeidet 7 år innenfor Merkantilbygg konsernet hvor han blant annet bygget opp Frogner House Apartments, og gjennomførte flere større rehabiliterings prosjekter. I Fazenda er han hovedsakelig ansvarlig for planlegging og gjennomføringen av utviklingsprosjektene

Petter Jacobsen

Akkvisisjon og utleie

petter@fazenda.no
+47 40 55 18 88

Les mer om Petter
Petter har vært i Fazenda siden 2019. Han har bakgrunn fra byggebransjen, hvor han har arbeidet som totalentreprenør på både offentlige og private byggeprosjekter.Tidligere har han også jobbet innen både it – og core management bransjen. I Fazenda jobber han med tomteerverv, prosjektledelse og leietakere.

Ta gjerne kontakt dersom du har en eiendom eller tomt med utviklingspotensiale

Kontakt oss