Personvern

Dette er en personvernerklæring for Fazenda AS’ behandling av personopplysninger relatert til våre brukere på nettsiden. Fazenda vil samle personopplysninger om brukerne sine for å kunne levere tjenestene sine. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på om når personopplysningene dine blir innhentet, inkludert hvordan Fazenda samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger gitt av deg, eller samlet inn av oss som en del av tjenestene våre. Fazenda er underlagt norsk lov og vil behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler om personopplysninger.
Datakontrollør for personopplysningene dine.

Datakontrolløren avgjør formålet med og måten personopplysninger blir behandlet på. For formålet med denne personvernerklæringen, er Fazenda datakontrollør for personopplysningene du har oppgitt ved registrering som intressent på Fazendas nettsted; https://www.fazenda.no eller som kunde hos Fazenda.

Kontaktinformasjon for datakontrolløren:

Fazenda AS
Postboks 1421, Vika 0115 Oslo
Tlf.: +47 41 43 10 03
E-post: ab@fazenda.no

Om informasjonen Fazenda samler inn fra deg

Når du registrerer deg som kunde eller interessent hos Fazenda, eller bruker eller sender inn kontaktskjema via Nettstedet, vil Fazenda samle inn og behandle enkelte typer informasjon om deg. Typen informasjon Fazenda samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

Personlig informasjon; f.eks. informasjon som kan brukes til å identifisere en individuell person, inkludert fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdag, tittel/posisjon, kredittkort-informasjon eller annen finansiell informasjon, hjemmeadresse eller annen adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, aktivitetslogg på brukerprofil og annonsering.

Informasjon innsamlet gjennom din bruk av Nettstedet; f.eks. informasjon innsamlet gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (cookies) (se avsnitt 3 nedenfor) og ved bruk av analyseverktøy, slik som Google Analytics. Informasjonen som samles inn kan inkludere hva slags nettleser du bruker, hvilket tredjeparts nettsted som har satt deg i kontakt med Nettstedet, søkeordene du skriver inn på Nettstedet, de spesielle stedene du besøker på Nettstedet og hvor lenge besøket ditt varer.

IP-adresse og annen informasjon om datamaskinen din; Fazenda kan samle og lagre IP-adressen din (tallet som identifiserer datamaskine din på internett) og annen informasjon om datamaskinen din for systemadministrasjons-formål (bl.a. for å regne ut hvor mange brukere som har hatt tilgang til og har brukt nettstedet). IP-adressen vil kun bli lagret den tiden du besøker nettstedet, og vil deretter enten bli slettet eller anonymisert.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Fazenda kan bruke informasjonskapsler og andre metoder for innsamling av informasjon for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettstedet. Som besøker på Nettstedet vårt, vil du i hovedregelen forbli anonym. Legg likevel merke til at du vil bli autentisert. I tillegg vil stedsdata bli lagret for å optimalisere portal-opplevelsen. Stedsdataene blir aldri lenket til brukerdataene.
For å oppdage og slette informasjonskapsler kan du endre innstillingene i nettleseren din. “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din kan hjelpe deg til å konfigurere nettleseren til å unngå eller slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære deg hvordan du blokkerer alle nye informasjonskapsler i nettleseren din, samt hvilke konfigurasjonssteg som er nødvendige for å motta et varsel om nye informasjonskapsler. Legg forøvrig merke til at hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler, kan tilgangen din til enkelte funksjoner på Nettstedet bli begrenset.

 

Hvor samles personopplysningene dine inn?

Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettstedet, fra skjemaet du fyller ut når du registrerer deg som et interessent på Nettstedet, eller fra informasjonen du gir Fazenda i sammenheng med ved å fylle ut kontaktskjemaer.
Hvordan Fazenda bruker personopplysningene dine
Fazenda vil bruke personopplysningene du gir oss eller som Fazenda samler inn gjennom din bruk av Nettstedet, til følgende formål:

 • – for å fullføre en avtale med deg, f.eks. kontakte deg etter at du har meldt interesse på nettsiden;
 • – for å gjøre det mulig for deg å sende inn et kontaktskjema direkte fra Nettstedet;
 • – for å forbedre tjenestene våre, innholdet på Nettstedet og andre relevante plattformer, for eksempel ved å samle inn og behandle data for interne statistiske årsaker, administrasjon og markedsføring av Fazenda. Dette inkluderer identifikasjon av generelle nyttemodeller for å sette Fazenda i stand til å forbedre sine tjenester og Nettstedet; 
 • – for å svare på dine spørsmål og forespørsler;
 • – for å gi deg informasjon om nye og andre tjenester Fazenda tilbyr;
 • – for å informere deg om endringer i denne personvernerklæringen;
 • – for undersøkelser av og beskyttelse mot brudd på denne personvernerklæringen, kriminelle handlinger, svindel og potensielle trusler mot våre eller andre personers juridiske rettigheter;
 • – for å to etterkomme gjeldende lover og regler;
 • – for ethvert annet formål enten beskrevet i denne personvernerklæringen, eller for hvilke Fazenda vil gi deg spesielt beskjed i tidsrommet for innsamlingen, eller for å motta ditt samtykke, eller som tillatt eller krevet av lover, regler, forskrifter eller noen annen juridisk prosess.

 

Samtykke og annen juridisk basis for behandling av personopplysninger

For å kunne behandle personopplysningene dine, krever Fazenda ditt samtykke eller annet juridisk grunnlag. Samtykke kan gis på forespørsel fra Fazenda, eller ved å frivillig gi Fazenda opplysningene gjennom innsending av skjema, Nettstedet eller andre plattformer som er relevante for Fazenda.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-post til Fazenda, eller du kan bruke funksjoner på nettsiden der du kan administrere data-samtykket ditt.
Andre juridiske grunner til behandling, kan være behandling av personopplysninger som er nødvendig for at Fazenda skal kunne etterkomme alle gjeldende regler og forskrifter som Fazenda er gjenstand for, f.eks. lovbestemte regler relatert til lagring for regnskapsmessige formål.
Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn høyst nødvendig for at Fazenda skal kunne oppfylle formålene over.

 

Formidling til tredjeparter

Fazenda kan formidle personopplysningene dine til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Fazenda, for å gjøre det mulig å levere tjenestene sine til deg. (Fazenda kan for eksempel bruke leverandører som vertskap for Nettstedet, for å muliggjøre kontakt med kunder via e-post eller SMS, betalingssystemer o.l.) Leverandører og underleverandører kan bruke opplysningene dine til formålene opplysningene ble innsamlet for, og for å utføre oppgavene sine. Alle slike overføringer av personopplysninger til leverandører og underleverandører vil bli styrt av og utført i overensstemmelse med en databehandlingsavtale.
Fazenda vil ikke overføre, selge, leie ut eller utveksle opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner, med en tredjepart på en måte som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, uten ditt uttrykkelige samtykke. Unntaket er dersom Fazenda pålegges dette ved lov eller bindende rettsordre, eller når det er nødvendig på grunn av en forretningstransaksjon.


Beskyttelse av opplysningene dine

Fazenda tar personvernrettighetene til våre brukere på alvor og har tatt rimelige skritt for å beskytte brukerens personvern, inkludert fysiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til lagret informasjon og som på andre måter er behandlet av Fazenda.

 

Lenker til tredjeparters nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til andre tredjeparts-nettsteder. Disse tredjeparts-nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern som avgjør hvordan tredjeparts-nettstedet drives og hvordan personopplysninger blir innsamlet og behandlet. Hvis du sender inn personlig informasjon til noen av disse tredjeparts-nettstedene, er denne informasjonen styrt av deres retningslinjer for personvern. Fazenda tar ikke noe ansvar for slike tredjeparts-nettsteder, hvordan de drives og hvordan de behandler personopplysningene dine. Fazenda anbefaler at du gjør deg kjent med retningslinjene og vilkårene for personvern hos slike tredjeparts-nettsteder når du besøker og bruker slike nettsteder.
Rettighetene dine
Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene Fazenda har samlet inn om deg. Du har rett til når som helst å kreve sletting av personopplysningene dine. Ved et slikt krav vil alle personopplysningene dine bli slettet, dersom ikke lovbestemte forpliktelser eller legitime interesser krever fortsatt lagring. Anonymisert informasjon, det vil si informasjon som ikke kan lenkes til deg, kan lagres fortsatt.

 

Hvis du ønsker å utøve retten din til å:

 • – få informasjon om hvilke personopplysninger Fazenda har registrert om deg; 
 • – endre eller oppdatere de lagrede opplysningene og korrigere eventuelle feil i disse; 
 • – kreve at unødvendige data blir slettet;
 • – stoppe mottak av e-poster fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende; 
 • – trekke tilbake samtykket til innsamling, behandling, bruk eller overføring av personopplysningene dine til tredjeparter;
 • – kreve informasjon om din rett til dataoverføring, det vil si retten din til å få tak i, gjenbruke og overføre personopplysninger som er levert til Fazenda, til et annet IT-miljø;
  må du kontakte Fazenda via kontaktinformasjonen som finnes på nettsiden.


Hvis du tror at vår behandling av personopplysningene dine bryter med relevante forskrifter om databeskyttelse, har du krav på å legge inn en klage hos tilsynsmyndigheten på bostedet ditt, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, eller til annen relevant tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet.

 

Endringer i personvernerklæringen

Fazenda forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste endringen går foran tidligere versjoner. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Nettstedet til enhver tid. Fazenda vil gi brukeren beskjed om alle endringer i personvernerklæringen som vil kreve ditt samtykke.
Ved å benytte deg av Fazendas tjenester, aksepterer du elektronisk informasjon om og publisering av denne personvernerklæringen på Nettstedet, og du samtykker i at elektronisk informasjon om og publisering av reviderte versjoner av denne personvernerklæringen på Nettstedet er gyldig som en varsling til deg.

Alle tredjepartner benyttet er i henhold til EU`s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation). Eksterne script benyttet på fazenda.no er Google Analytics, Facebook og Google Tag Manager. Meste av våre cookies lagres via tredjepartsaktører (script), og Fazenda AS forholder seg til de enhver tids gjeldende regler for disse. Fazenda.no benytter såkalte «cookies» (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt.