Næringsprosjekter

Sortland Handelssenter

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Ferdigstilt og solgt

Leietakere: Coop Nordland
Type bygg: Handelsbygg
Størrelse: 6000 BTA Handel
Ferdigstilles: Ferdigstilt Oktober 2017
Adresse: Sortland

Fazenda Utvikling har utviklet tomten og deretter solgt eiendommen med Coop Nordland som leietaker. Takket være godt samarbeid med Sortland Kommune, entreprenør og leietaker er prosjektet avsluttet på rekord tid. 

Stokmarknes Handelseiendom

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Ferdigstilt og solgt

Leietakere: Coop Nordland SA
Type bygg: Handelsbygg
Størrelse: 1500 BTA Handel
Ferdigstilles: Q2 2019
Adresse: Stokmarknes i Hadsel Kommune

Fazenda Utvikling har utviklet tomten basert på inngått leieavtale med Coop Nordland SA. 

Straume Handelseiendom

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Til behandling hos kommunaldepartementet

Leietakere: Avklares fortløpende
Type bygg: Handelsområde
Størrelse: 19.000 BTA Handel
Ferdigstilles: Q3 2020
Adresse: Smålonane, 5353 Straume

Sammen med Wolf Eiendom utvikler Fazenda Utvikling et større handelsområde basert på arealkrevende handel. Prosjektet er omfattende og ved ferdigstillelse vil området fremstå som helhetlig og redusere handelslekkasjen i kommunen.

Engavågen Handelseiendom

Næringsutvikling – Handelseiendom

Prosjektstatus: Ferdigstilt og overlevert til leietaker 

Leietakere: Coop Nordland SA
Type bygg: Handelsbygg på et plan
Størrelse: 1000 m² BTA Handel 
Ferdigstilles: Ferdigstilt Q4 2019
Adresse: Engavågen i Meløy Kommune

For kundeutvikling og bygger Fazenda Utvikling et næringsbygg på Engavågen i Meløy Kommune. Fazenda utvikler området  i samarbeid med Coop Nordland SA hvor det er 50/50 eierskap.

Mørkved Handelseiendom AS

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Detaljregulering startet 

Leietakere: Konfidensielt
Type bygg: Byggevare og dagligvarehandel
Størrelse: 10.000 BTA Handel 
Ferdigstilles: Estimert 2022
Adresse: Mørkved i Bodø kommune

På Mørkved i Bodø Kommune er Fazenda Utvikling i gang med omregulering av flere tomter på oppdrag fra kunde. Det er signert leieavtale på 7500 m². Mulighet for ytterlige butikker på ca. 1 500 m² – 3 000 m² hver.

kambo i moss kommune

Næringsutvikling – Handelseiendom

Prosjektstatus: Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager

Leietakere: Søkes etter leietaker
Type bygg: Handelsbygg, mulighet for inntil 3 etasjer. 
Størrelse: 2434
Ferdigstilles: Etter nærmere avtale
Adresse:
Wankels vei 8 i Moss Kommune 

Tomten ligger rett ved Kambo togstasjon og bussholdeplass. Området er satsningsområdet for bolig-fortetting i Moss Kommune. Flott beliggenhet ved innkjøring til boligfelt hvor det så langt er bygget 400 boliger.

BARDUFOSS, ANDSLIMOEN

Handelseiendom

Prosjektstatus: Under regulering

Leietakere: Uavklart
Type bygg: Handelsbygg
Størrelse: 15 000 m²  
Ferdigstilles: Uavklart
Adresse: Andslimoen

Per dags dato er vi i gang med reguleringsprosessen i Målselv kommune hvor Fazenda Utvikling ønsker å utvikle et handelspunkt på Andslimoen. Tomten og plasseringen blir helt inntil E6, hvor handelspunktet får svært god parkeringsdekning. Innenfor 50 minutters kjøring når senteret i underkant av 30 000 fastboende. Samt at det tjenestegjør ca. 5 000 fra forsvaret i de nærliggende basene (Bardufoss, Setermoen, Sørreisa og Øverbygd).