Næringsprosjekter

Mørkved Handelseiendom AS

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Detaljregulering behandles Q1 2021
Leietakere: OBS Bygg. Fortsatt areal ledig
Type bygg: Byggevare og dagligvarehandel
Størrelse: 15.000 BTA Handel
Ferdigstilles: Estimert 2022
Adresse: Mørkved i Bodø kommune

På Mørkved i Bodø Kommune er Fazenda Utvikling i gang med omregulering av et
handelsområdet på 50 mål hvor det skal bygges 15 000 m² areal krevende handel OBS Bygg har signert leieavtale på 7 500 m². Mulighet for ytterlige butikker på
ca 1 500 m² – 3 000 m² hver.

kambo i moss kommune

Næringsutvikling – Handelseiendom

Prosjektstatus: Ferdigregulert tomt for handel, næring og lager

Leietakere: Søkes etter leietaker
Type bygg: Handelsbygg, mulighet for inntil 3 etasjer. 
Størrelse: 2434
Ferdigstilles: Etter nærmere avtale
Adresse:
Wankels vei 8 i Moss Kommune 

Tomten ligger rett ved Kambo togstasjon og bussholdeplass. Området er satsningsområdet for bolig-fortetting i Moss Kommune. Flott beliggenhet ved innkjøring til boligfelt hvor det så langt er bygget 400 boliger.

BARDUFOSS, ANDSLIMOEN

Handelseiendom

Prosjektstatus: Under regulering

Leietakere: Konfidensielt
Type bygg: 2 bygg a 1 500
Størrelse: 1 500 m²  
Ferdigstilles: Estimert Q2 2022
Adresse: Gnr 55 bnr. 50 Bardufoss

Per dags dato er vi i gang med reguleringsprosessen i Målselv kommune hvor Fazenda Utvikling ønsker å utvikle et handelspunkt på Andslimoen. Tomten og plasseringen blir helt inntil E6, hvor handelspunktet får svært god parkeringsdekning. Innenfor 50 minutters kjøring når senteret i underkant av 30 000 fastboende. Samt at dettjenestegjørca 5 000 fra forsvaret i de nærliggende basene (Bardufoss, Setermoen,Sørreisa og Øverbygd)

Engavågen Handelseiendom

Næringsutvikling – Handelseiendom

Prosjektstatus: Ferdigstilt og overlevert til leietaker 

Leietakere: Coop Nordland SA
Type bygg: Handelsbygg på et plan
Størrelse: 1000 m² BTA Handel 
Ferdigstilles: Ferdigstilt Q4 2019
Adresse: Engavågen i Meløy Kommune

For kundeutvikling og bygger Fazenda Utvikling et næringsbygg på Engavågen i Meløy Kommune. Fazenda utvikler området  i samarbeid med Coop Nordland SA hvor det er 50/50 eierskap.

Stokmarknes Handelseiendom

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Ferdigstilt og solgt

Leietakere: Coop Nordland SA
Type bygg: Handelsbygg 
Størrelse: 1500 BTA Handel
Ferdigstilles: Q2 2019
Adresse: Stokmarknes i Hadsel Kommune

Fazenda Utvikling har utviklet tomten basert på inngått leieavtale med Coop Nordland SA. 

Se video av prosjektet >>

Sortland Handelssenter

Næringsutvikling

Prosjektstatus: Ferdigstilt og solgt

Leietakere: Coop Nordland
Type bygg: Handelsbygg
Størrelse: 6000 BTA Handel
Ferdigstilles: Ferdigstilt Oktober 2017
Adresse: Sortland

Fazenda Utvikling har utviklet tomten og deretter solgt eiendommen med Coop Nordland som leietaker. Takket være godt samarbeid med Sortland Kommune, entreprenør og leietaker er prosjektet avsluttet på rekordtid.