Fazenda Utvikling

Fazenda Utvikling AS har tett kontakt med solide markedsaktører som ønsker å etablere seg på nye steder.

Vi identifiserer eiendommer som kan utvikles til å møte aktørenes behov.

Vi erkjenner at mange prosjekter vil berøre et lokalsamfunn. De krever derfor tett dialog med politikere og administrasjon i berørte kommuner.  Her har Fazenda Utvikling en særlig kompetanse.

Fazenda Utvikling gjennomfører prosjekter fra idé, gjennom regulering og byggetillatelse frem til bygget står ferdig for bruker.

Vi har medarbeidere med solid kompetanse innen lønnsomhetsvurdering, finansiering og prosjektledelse. De er høyt kvalifisert med lang og bred erfaring innen alle aspekter ved eiendomsutvikling

Boligprosjekter

Attraktive beliggenheter og gode planløsninger kjennetegner Fazenda Utviklings bolig prosjekter. Boligbyggingen er stadig under utvikling og det skal komme kjøperne til gode

næringsprosjekter

Leietakerne trenger et sted å skape verdier – Vi arbeider for å forstå leietakeres behov. Basert på denne kunnskapen anskaffer vi egnede eiendommer og leverer skreddersøm

Tomtebesitter?

Er du grunneier av en tomt eller tomteområde med god beliggenhet med utviklingspotensial? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Vi arbeider utvikler spennende prosjekter i hele Norge.

Uansett er leietakeren viktigst!

Dine behov, ønsker og krav som leietaker står alltid sentralt i planlegging, gjennomføring og sluttprodukt.

Spisskompetanse på regulering og tomteutvikling

Fazenda gjennomfører nødvendig regulering, finansiering og utbygging. Relasjonsbygging og gode samarbeidspartnere er avgjørende for å skape en positiv prosess som øker verdien i et eiendomsprosjekt.

Konseptualisering, arkitektur og brukervennlighet

Konseptualisering, arkitektur og brukervennlighet er avgjørende suksessfaktorer for vellykkede bygg, både innen bolig og næringsutvikling.

Samarbeid med offentlige myndigheter

VI erkjenner at større byggeprosjekt får stor innvirkning på et lokalmiljø. Tidlig samarbeid med kommunens administrasjon og politikere er viktig. Mange års erfaring og suksess i slikt samarbeid er derfor et av Fazenda Utviklings konkurransefortrinn

Utviklingsprosessen

Vi tar oss av planlegging, regulering, anbudsprosess, byggeledelse, utleie, salg og ferdigstillelse.