«Vi tror på innsikt i hvordan verdier skapes, langsiktig tenkning og sunn fornuft»

Fazenda Securities

Fazenda Securities AS er et verdipapirforetak med hovedfokus på eiendomssektoren. Vi har gjennom tiden også gjennomført emisjoner i andre næringer. Hovedområder er;

 • Prosjektfinansiering for kontantstrøms- og utviklingsprosjekter
 • Finansiell rådgivning – strukturering av selskaper og finansiering
 • Salg av eiendomsselskaper
 • Verdivurdering og verdiutvikling
 • Oppkjøpsrådgiving

Fazenda Securities AS har siden oppstart i 2004 tilrettelagt og solgt prosjekter med en total transaksjonsverdi på flere titall milliarder NOK. Avkastning på egenkapitalen for tilrettelagte prosjekter har vært svært høy i snitt.
Selskapet jobber i hovedsak med private investorer, institusjonelle investorer og eiendomsselskaper. En typisk investorsammensetning i et prosjekt er 1-4 investorer.

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien til Fazenda er verdibasert. Vi tror på innsikt i hvordan verdier skapes, langsiktig tenkning og sunn fornuft. Pris som betales for en investering er viktigste bestemmende faktor for fremtidig avkastning. Forståelse av risiko er sentralt. Lave forvaltningskostnader er en viktig faktor for å maksimere den langsiktige avkastningen.

Fazenda er en uavhengig aktør. Vi er kritiske og bruker mye ressurser på å finne frem til gode investeringsmuligheter. Vår omfattende erfaringsbakgrunn gjør at vi vet hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Investeringsforslag til våre kunder er utelukkende basert på hva vi mener er fornuftig utfra våre syn på markedet nå og forventet utvikling.

Vi samarbeider med kunder som deler vårt syn på investeringsfilosofi. Forståelse av kundens situasjon, preferanser og planer er avgjørende. I samarbeidet skal Fazenda vise vei og gi inspirasjon.

I praksis betyr dette at vi ønsker å bidra til at våre kunder:

 • Timer investerings- og realisasjonstidspunkter.
 • Har forståelse og innsikt i risiko og avkastningspotensial i sin investeringsportefølje.
 • Finner aktiva som har potensiale for verdistigning gjennom prisøkning, utvikling eller reutleie.

Våre verdier er kunnskap, grundig og mulighetsorientert.

Fazenda Securities

Fazenda Securities AS er et verdipapirforetak med hovedfokus på eiendomssektoren. Vi har gjennom tiden også gjennomført emisjoner i andre næringer. Hovedområder er;

 • Prosjektfinansiering for kontantstrøms- og utviklingsprosjekter
 • Finansiell rådgivning – strukturering av selskaper og finansiering
 • Salg av eiendomsselskaper
 • Verdivurdering og verdiutvikling
 • Oppkjøpsrådgiving

Fazenda Securities AS har siden oppstart i 2004 tilrettelagt og solgt prosjekter med en total transaksjonsverdi på flere titall milliarder NOK. Avkastning på egenkapitalen for tilrettelagte prosjekter har vært svært høy i snitt.
Selskapet jobber i hovedsak med private investorer, institusjonelle investorer og eiendomsselskaper. En typisk investorsammensetning i et prosjekt er 1-4 investorer.

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien til Fazenda er verdibasert. Vi tror på innsikt i hvordan verdier skapes, langsiktig tenkning og sunn fornuft. Pris som betales for en investering er viktigste bestemmende faktor for fremtidig avkastning. Forståelse av risiko er sentralt. Lave forvaltningskostnader er en viktig faktor for å maksimere den langsiktige avkastningen.

Fazenda er en uavhengig aktør. Vi er kritiske og bruker mye ressurser på å finne frem til gode investeringsmuligheter. Vår omfattende erfaringsbakgrunn gjør at vi vet hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Investeringsforslag til våre kunder er utelukkende basert på hva vi mener er fornuftig utfra våre syn på markedet nå og forventet utvikling.

Vi samarbeider med kunder som deler vårt syn på investeringsfilosofi. Forståelse av kundens situasjon, preferanser og planer er avgjørende. I samarbeidet skal Fazenda vise vei og gi inspirasjon.

I praksis betyr dette at vi ønsker å bidra til at våre kunder:

 • Timer investerings- og realisasjonstidspunkter.
 • Har forståelse og innsikt i risiko og avkastningspotensial i sin investeringsportefølje.
 • Finner aktiva som har potensiale for verdistigning gjennom prisøkning, utvikling eller reutleie.

Våre verdier er kunnskap, grundig og mulighetsorientert.