Fazenda Asset Management

Fazenda Asset Management AS har som forretningsidé å skape langsiktige merverdier for våre oppdragsgivere gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

For tiden forvalter vi en større portefølje fordelt på eiendommer i hele Norge. Eiendomsmassen består av handelseiendommer, nærsentre, kontoreiendommer og logistikkbygg.

Vi tar et helhetlig grep om forvaltningen som bygges opp av følgende elementer:

 • Forvaltningsstrategi
 • Identifisering av utviklingsmuligheter og potensial for verdiskapning
 • Utleie og oppfølging av leietakere
 • Ledelse av utviklingsprosjekter, rehabiliteringer m.v.
 • Teknisk forvaltning/eiendomsdrift
 • Daglig ledelse og forretningsførsel
 • Regnskapsføring, budsjettering og rapportering
 • Finansiering og likviditetsstyring

Hvert oppdrag har én oppdragsansvarlig som har ansvar for å koordinere alle tjenester og er ansvarlig for at vi tilfredsstiller oppdragsgiverens krav til forvaltningen. Veletablerte økonomi- og forvaltningssystemer sikrer løpende rapportering og god oversikt over eiendommene og den økonomiske og driftsmessige status.
Oversikt over utvalgte prosjekter.

Fazenda Asset Management

Fazenda Asset Management AS har som forretningsidé å skape langsiktige merverdier for våre oppdragsgivere gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

For tiden har vi ca. 175.000 m2 til forvaltning, fordelt på 40 eiendommer hovedsakelig i Norge. Dette omfatter over 200 leieforhold med til sammen ca. kr. 190 mill. i brutto leieinntekter og representerer eiendomsverdier på ca. NOK 2,5 mrd. Eiendomsmassen består av handelseiendommer, nærsentre, kontoreiendommer og logistikkbygg.

Vi tar et helhetlig grep om forvaltningen som bygges opp av følgende elementer:

 • Forvaltningsstrategi
 • Identifisering av utviklingsmuligheter og potensial for verdiskapning
 • Utleie og oppfølging av leietakere
 • Ledelse av utviklingsprosjekter, rehabiliteringer m.v.
 • Teknisk forvaltning/eiendomsdrift
 • Daglig ledelse og forretningsførsel
 • Regnskapsføring, budsjettering og rapportering
 • Finansiering og likviditetsstyring

Hvert oppdrag har én oppdragsansvarlig som har ansvar for å koordinere alle tjenester og er ansvarlig for at vi tilfredsstiller oppdragsgiverens krav til forvaltningen. Veletablerte økonomi- og forvaltningssystemer sikrer løpende rapportering og god oversikt over eiendommene og den økonomiske og driftsmessige status.
Oversikt over utvalgte prosjekter.

Kontakt oss

Thomas
Hansen

Thomas Hansen

Partner

Eivind
Gjelstad

Eivind Gjelstad

Regnskap

Jan
Kristiansen

Jan Kristiansen

Regnskap

adresse:

Fazenda Utvikling AS | Postboks 1421 Vika | N-0250 Oslo | Norway

© Copyright Fazenda 2018. All rights reserved | Developed by Media Performance. Please report any error on this website by clicking here.

Vi i Fazenda bruker cookies og samler inn data i henhold til Personvernpolicy for å kunne sikre den beste brukeropplevelsen og tilbudet. Dersom du vil redigere din cookies innstillinger eller vil ha mer informasjon klikk på “Personvern”. Godtar du at vi brukes cookies og samler inn data, klikk på “Ja, jeg godtar”.